Honorary Chairs

 1. Kay Chen Tan, City University of Hong Kong, China
 2. Qingfu Zhang, City University of Hong Kong, China
 3. Ling Wang, Tsinghua University, China

General Chairs

 1. Kangshun Li, South China Agricultural University, China
 2. Zhangxing Chen, University of Calgary, Canada
 3. Zhijian Wu, Wuhan University, China

Program Co-chairs

 1. Yiu-ming Cheung, Hong Kong Baptist University, China
 2. Jing Liu, Xidian University, China
 3. Hailin Liu, Guangdong University of Technology, China
 4. Yong Liu, University of Aizu, Japan

Local Arrangement Chair

 1. Zhiping Tan, South China Agricultural University, China

Publicity Chair

 1. Lixia Zhang, South China Agricultural University, China
 2. Yan Chen, South China Agricultural University, China
 3. Lei Yang, South China Agricultural University, China